Idee Puur

1 april 2014
door Stad Lommel - Rudi
1 reactie

Creativiteit heerst op Idee Puur

Gewone Lommelaren die hun gedacht zeggen. Dat was het uitgangspunt voor de tweede editie van Idee Puur op 10 maart. Een 60-tal inwoners, de leeftijd schommelde tussen 13 en 75 jaar, nam deel. In kleine groepen dachten ze, begeleid door een moderator, hardop en geanimeerd na over de toekomst van de stad.

Brainstorm mee!

De ideeën van elk thema hebben we verzameld in afzonderlijke blogposts, zodat de brainstorm hier verder kan lopen. Klik op onderstaande items voor de ideeën van elke rubriek. Via het formulier onderaan de artikels kan de brainstorm verder gezet worden.

Hoe gaat het verder?

Idee Puur 2014Er komt een inventaris, die het schepencollege zal bekijken en doorsturen naar de betrokken stadsdiensten. Zij zullen de voorstellen toetsen op vlak van haalbaarheid. En dan wordt het mogelijk een dossier dat zijn weg volgt door de besluitvorming.

1 april 2014
door Stad Lommel - Rudi
1 reactie

Handelscentrum

Ideeën voor het parkeren

 • Meer parkeerruimtes in het centrum die goedkoper of gratis zijn.
 • Van het Lommels ‘kwartiertje’ een Lommel ‘halfuurtje’ maken. Op een halfuur krijg je wel gedaan wat je in het centrum moet doen.
 • Een gratis ticket om gratis te parkeren voor het stadhuis, als je daar moet zijn. Wil je er gewoon parkeren (om te gaan winkelen), dan moet je wel betalen.
 • Het oude Wico is een perfecte plaats om parkeerplaatsen van te maken. Misschien zelfs een ondergrondse parking dicht bij het centrum?

Ideeën voor de lege panden in het centrum

 • Er zijn veel onaantrekkelijke plaatsen in het centrum waar ze bouwen of verbouwen. Op die plaatsen een doek hangen om te laten zien wat daar komt, om het uitzicht wat mooier te maken.
 • Er ontbreken veel winkels die handig kunnen zijn in het centrum: een viswinkel, een kaaswinkel,… Momenteel zijn het enkel kledingwinkels.
 • Een systeem aan pandeigenaars aanbieden zodat ze zelf creatief omgaan met hun pand. Bijvoorbeeld tegemoetkomingen bieden, ze belonen voor hun creativiteit of bestraffen als ze het niet doen.
 • De stad koopt zelf panden en geeft er een creatieve invulling aan.
 • Jeugd die geïnteresseerd is in zelfstandige projecten naar het centrum begeleiden. Lege panden kunnen gebruiken om mini-ondernemingen op te starten. Eventueel huursubsidies voor jonge mensen bij het huren van een pand in het centrum.
 • De lege panden gebruiken voor pop-up stores.
 • De lege panden openstellen voor Lommelse kunstenaars om hun werken te tonen en het centrum op te fleuren.

 Ideeën om de bereikbaarheid van het centrum te verhogen

 • Het circulatieplan herzien. De Vreyshorring (t.h.v. Voorzorg, …) terug open stellen is een idee.
 • De parkings in het centrum beter aanduiden.
 • Op zondag de handelaars rond de Teutenmarkt niet laten parkeren rond het Marktplein.
 • De voetpaden in het centrum breed genoeg en vrij houden voor rolstoelgebruikers.
 • Het gebruik van pendelbussen invoeren. Tijdens de markt tussen het centrum en de gehuchten. Of tussen Center Parks en het centrum. Of tussen de singel en het centrum
 • De Kerkstraat autovrij of autoluw maken, zodat men makkelijker kan winkelen.

Andere ideeën

 • Oprichten van een VVV-kantoor van/voor handelaars in het centrum, waar mensen informatie krijgen over de diverse winkels. Dit idee kan ook vorm krijgen via een website of app.
 • Openbare toiletten voorzien op Singel 1 en 2.
 • Een centraal distributiecentrum in de Balendijk creëren, zodat de handelaars in het centrum via elektrische wagentjes bevoorraad kunnen worden.
 • Een synergie voorzien tussen handel en cultuur.

1 april 2014
door Stad Lommel - Rudi
1 reactie

Ouderenzorg en seniorenbeleid

Ideeën voor ouderenzorg

 • De senioren zo lang mogelijk thuis laten blijven, o.a. door meer thuiszorg te leveren en eventueel een klusjesdienst te voorzien.
 • Een opleiding ouderenzorg aanbieden aan de mensen.

 Ideeën voor de huisvesting van ouderen

 • Architecten laten overleggen met verpleegkundigen om mooie, maar toch functionele bejaardentehuizen te maken.
 • Meer seniorenflats in het centrum, om iets te doen aan de lange wachtlijsten voor senioren
 • Kangoeroewoningen voor jongeren en ouderen.
 • Het wonen voor senioren betaalbaar maken voor alleenstaanden.

 Ideeën voor senioren en vrijetijdsbeleving

 • Seniorenwandelingen of andere activiteiten organiseren voor alle senioren.
 • Een seniorenbal of talentenjacht organiseren voor senioren in Lommel.
 • Een centrum bouwen waar senioren kunnen samenkomen, waar alles aanwezig is zoals een café, maar waar ook de was en de strijk gedaan kan worden. (seniorenhuis).
 • De jeugd en ouderen samen dingen laten doen, zoals dansen en kaarten.
 • Een dienst voorzien die de senioren op de hoogte brengt van al het gebeuren.
 • Een seniorengids in Lommel.
 • Een moestuintje voor de mensen in het bejaardentehuis.
 • Een praathuis creëren in het centrum.
 • Meer zitbanken in het centrum voorzien.
 • Gratis computerlessen voor senioren.
 • Meer ontspanning: danssessies, turnsessies of biljartsessies voor senioren.

 Ideeën voor senioren en mobiliteit

 • Het vervoer naar de winkels moet milieuvriendelijk gebeuren.
 • Een Lommelbus die door Lommel rijdt.
 • Een goede vlakke weg maken in het centrum, zonder kinderkopjes.
 • Een openbaar toilet in het centrum die toegankelijk is voor mensen in een rolstoel.

 Algemene ideeën inzake seniorenbeleid

 • De rechten voor de senioren makkelijker te begrijpen maken.
 • Het grof huisvuil laten ophalen, net zoals glas en plastiek.
 • Initiatieven opstarten die jong en oud met elkaar verbinden.
 • Een actiever buurtleven creëren, waar iedereen elkaar helpt. Bijvoorbeeld via een alternatief muntensysteem, waar je munten kan krijgen als je iemand helpt. Deze kan je dan zelf sparen en inzetten als je zelf zorg nodig hebt..
 • Een adoptieproject voor huisdieren van bejaarden opzetten en hen af en toe een bezoekje laten brengen.
 • Ouderen de mogelijkheid geven om te kunnen volgen met de technische ontwikkelingen, bijvoorbeeld met computerlessen.
 • Een reparatiecafé opstarten waar men iets kan laten repareren terwijl ze daar rustig iets gaan drinken.

1 april 2014
door Stad Lommel - Rudi
3 reacties

Buurtwerking

 • Meer lokale winkels per gehucht in het centrum (van het gehucht)
 • In de buurtcentra een beperking aan verkeer voorzien. Alleen voor fietsers of voetgangers toegankelijk maken.
 • Meer groene parkjes voorzien. Of collectief groene gebieden, een gemeenschappelijke tuin waar men eventueel kan tuinieren.
 • Het inrichten van kleine paadjes (richting het buurthuis) en het extra invoeren van zitbankjes.
 • Onder het motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ en om meer verdraagzaamheid, behulpzaamheid en vriendelijkheid te voorzien: meer samenkomsten in de buurt voorzien. Dit kan met het opstarten van buurtbarbecues, nieuwjaarsrecepties, petanquebanen, gemeenschappelijke plaatsen voorzien om te barbecuen, enz…
 • De huizen van het buren in de gaten houden als ze weg zijn.
 • Het invoeren van maandelijkse wijkblaadjes. Met algemeen nieuws, activiteiten, geboortes, sterfgevallen, zoekertjes, wist je dat, grapjes,…
 • Picknickweides voorzien.
 • Het oprichten van buurtcomités, waar bestaande verenigingen samenwerken, zodat er een kruisbestuiving aan communicatie ontstaat.
 • Grote gehuchten zoals Lutlommel indelen, zodat het meer uitnodigend wordt.
 • 1% gemeentebelastingen naar de buurten laten gaan, zodat er een budget voor buurtwerking komt.
 • Een aanspreekpunt maken in elke buurt. Hier kan men problemen melden, zoals blaffende honden, zonder dat de buurman kwaad te willen doen.
 • Meer sociale controle voorzien voor bijvoorbeeld sluikstorten en hondenpoep.
 • Jong en oud van elkaar laten leren via het samen aankopen van nuttige dingen, bijvoorbeeld een grasmachine.
 • Ideeënbussen voorzien in de wijken.
 • Beter zorg dragen voor elkaar: kennis delen, eenzame mensen bezoeken, samen klussen, …
 • Weggeefwinkels voor de armere mensen voorzien, waar men overschotten van groenten en fruit kan afhalen.
 • Allochtone buren beter laten integreren in de buurtwerking. Ze laten voelen dat ze deel uitmaken van de samenleving.
 • Zoveel mogelijk zorgen voor natuurlijke geluiden in de omgeving, zoals vogels en spelende kinderen. Geen auto’s en zware machines.
 • Een gemeenschappelijk zwembad in de buurt voorzien.
 • Ervoor zorgen dat bejaarden met een rolstoel of rollator op de stoep kunnen wandelen en niet op de weg, zoals in Heeserbergen.
 • In het straatbeeld hoge en gevaarlijke bomen vervangen door kleine bomen.

1 april 2014
door Stad Lommel - Rudi
1 reactie

Kinderopvang

 • Een kinderopvang moet geen klassiek gebouw zijn. Het moet meer afgestemd zijn op de leefwereld van de kinderen.
 • De kinderopvang meer workshops aan kinderen laten geven. Ook meer aandacht besteden aan creativiteit.
 • Het inbrengen van meer speelmogelijkheden voor kinderen ouder dan 6 jaar. Een speelbos, go-cars, een avonturenparcours, een boomhut zijn één van die mogelijkheden.
 • Een ophaaldienst die kinderen thuis ophaalt.
 • Zorgen voor een uitbreiding aan opvangmogelijkheden.
 • Zorgen voor een continuering van kinderopvang in de zomer. Verenigingen betrekken om workshops of cursussen te geven. Kampen voorzien die in thema’s zijn.
 • Het speelplein uitbreiden van 7.30 tot 19 uur.
 • Een website/brochure maken met de opvangmogelijkheden (totaal overzicht) en een verwijzing waar men online hun kind kan inschrijven.
 • Opvangmogelijkheden voorzien in industriezones.
 • Een grote opvang voorzien in de omgeving van de Soeverein, die verdeeld is in kleinere groepen zodat kinderen meer individueel begeleid kunnen worden. Een plaats waar veel ruimte aanwezig is voor sport en jeugd. Ook plaats voorzien om te kunnen studeren.
 • Een naschoolse kinderopvang voorzien in alle scholen.
 • Een opvang voorzien voor zieke kinderen of kinderen met een handicap.
 • In de opvangcampus een ruimte voorzien voor een actief en een rustig gedeelte.
 • De communicatie met allochtone jongeren bevorderen.

1 april 2014
door Stad Lommel - Rudi
1 reactie

Cultuurbeleid

Er werden vaststellingen en bezorgdheden geuit, maar er kwamen ook heel wat culturele ideeën op tafel. Deze kunnen we onderverdelen naar doelgroepen, maar ook naar culturele uitingen en zelfs gebouwen.

Vaststellingen, vragen, bezorgdheden

 • Proberen meer mensen te bereiken in het CC, maar hoe?
 • Hoe meer jongeren bereiken?
 • Kwalitatief hoogstaande opvoeringen moeten blijven in het programma
 • Andere culturen komen blijkbaar minder naar voorstellingen. Waarom geen cultuur voor andere culturen programmeren? En de rollen niet omdraaien?
 • Ontzettend jammer dat Cultuur Noord niet meer bestaat, waar Noord-Limburg samen programmeerde, wat maakte dat er samenwerking was. De tafel was van mening dat er nog teveel dezelfde namen op de programma’s van de culturele centra in de omgeving staat.

Ideeën voor kinderen en jongeren

 • Nog meer cultuur in Grabbelpas
 • Het Huis vd Jeugd (NIKO / AVO) is zeker aan een ander gebouw toe. Kinderen moeten er kunnen proeven van cultuur. Waarom geen Kinder- en cultuurcampus / voor kinderen en jongeren tot 16 Jaar?
 • Een idee voor een cultuurwandeling voor kinderen (bijvoorbeeld in het park van het Burgemeestershuis)

Een idee voor een wedstrijd

 • Een Lommelse talentenjacht (Lommel’s got talent), waarbij cultureel talent vanuit alle Lommelse hoeken en leeftijden (zang, voordracht, dans, …) samen komen voor een wedstrijd, eventueel met voorrondes, enz…

Ideeën voor culturele gebouwen

 • Het huis voor jongeren op de Duitse Militaire Begraafplaats is een uniek gebouw in Lommel. Jongeren uit alle uithoeken van de wereld komen er samen. Dit moeten we nog meer promoten als het Vredeshuis.
 • De ingang van het Glazen Huis is niet zichtbaar genoeg, terwijl het Glazen Huis zo een fantastisch en uniek gebouw is voor Lommel. De ingang moet als het ware een rode loper krijgen. Er mag daar ook een visueel meer aantrekkelijke doorgang naar het CC komen, met bijvoorbeeld een spandoek, aankondigingen, enz… ,
 • Lommel heeft nog altijd geen Cultuurcafé. Na voorstellingen in het CC of na de late film is het café dikwijls gesloten. Het is ook geen cultuurcafé. Het zou een culturele ontmoetingsplaats mogen zijn, zodat men er kan blijven hangen na een voorstelling. Ook zou men er kleine voorstellingen kunnen houden. Een singer songwriter, een stand-comedian, … aansluitend bij de voorstellingen. Een trefpunt voor cultuur.
 • Lommel zou een kleine(re) polyvalente zaal kunnen gebruiken, waar optredens kunnen plaatsvinden, lezingen, enz… De grote zaal van het CC is meestal bezet en is soms te groot voor meer kleinschalige evenementen. Een gezellige en praktische zaal, waar alle technische faciliteiten voorhanden zijn. Ook te combineren met het Cultuurcafé.

Ideeën voor tentoonstellingen

 • Kunst in de kijker op Kattenbos was een groot succes. Waarom geen Kunst in de Kijker op elke week, op één weekend. In De Hanekap, in de Moffel, in de Kom, enz… Met een fietsroute ernaar toe, gezellige stopplaatsen, …
 • Een tentoonstelling over godsdiensten, zodat mensen zich een goed beeld kunnen vormen van wat er leeft in onze samenleving.
 • Sommige steden of gemeenten hebben een uniek kunstwerk. Iets dat elke bezoeker gezien moet hebben. Lommel heeft dat (nog) niet. Dit kan gekoppeld worden aan wat typisch is voor Lommel. Glas, zand, bijv. een grote zandloper
 • Waarom geen vaste tijdstippen voor tentoonstellingen afspreken? De expo’s in o.a. het Cultuurcentrum en de exporuimte onder het Raadhuis (De Nor) bijvoorbeeld elke eerste twee zondagen van de maand. Tentoonstellingen zijn laagdrempelig, want gratis. Mensen komen op die manier eenvoudig in contact met cultuur.
 • De tentoonstellingen beter kenbaar aan de buitenzijde van het CC, zodat voorbijganger ernaar binnen gelokt worden.
 • De Lommelse kunstwerken kenbaar maken in Info Lommel, met bijvoorbeeld ene plan van de outdoor kunstwerken of elke maand een kunstwerk in de kijker zetten.

Allerlei ideeën

 • De toegankelijkheid van festivals zoals Daydream verbeteren
 • Een voorstelling met audio descriptie in CC De Adelberg voor mensen met een visuele handicap. Hier is een vzw voor die gecontacteerd kan worden.
 • Volkstoneel zoals Hand in Hand ook in de grote zaal van het CC opvoeren.

1 april 2014
door Stad Lommel - Rudi
6 reacties

Afvalbeleid

Vaststellingen, vragen, bezorgdheden

 • Houden we voldoende rekening met de toekomst? Als Lommel groter wordt, hoe gaan we dan met afval om?
 • We moeten beseffen dat het wel anders kan en niet steeds uitvluchten zoeken.
 • De stad moet niet een beetje minder ambiëren, maar innovatief zijn!
 • Afvalbeleid zou overal hetzelfde moeten zijn, niet per stad verschillend.
 • Hoe gaat Lommel om met de sanering van grondwater dat (historisch) vervuild is?
 • De stad moet duurzame oplossingen (bv. de Fontinet) mee bekend maken en promoten.

Ideeën rond afvalinzameling

 • De glasinzameling in de wijken aanpassen naar glasbakken, die bijvoorbeeld aan winkels geplaatst kunnen worden.
 • Pampers gescheiden inzamelen.
 • Onderzoek naar systeem om afval ondergronds in te zamelen/te stockeren.
 • Kunnen we grondstoffen halen uit afvalwater (cfr. project in Amsterdam)?
 • Statiegeld aanrekenen op blikjes en PET flessen

Ideeën rond zwerfvuilproblematiek

 • Laten we een grootschalige campagne tegen zwerfvuil organiseren. We moeten (positief) preventief werken, maar tegelijk streng optreden met boetes en werkstraffen.
 • Ideeën voor de campagne: Sahara in beeld brengen (voor en na), een gezicht geven aan de vervuilers, inspelen op bewustwording van de mensen
 • Laten we denktanks opstarten in de buurten die zorgt voor een propere leefomgeving, die samen zwerfvuil rapen en andere initiatieven nemen. De stad kan dergelijke initiatieven financieel of logistiek steunen.

Allerlei ideeën

 • Waarom geen weggeefwinkel of ruilwinkel lanceren?
 • Zet citybikes in op populaire plaatsen in Lommel.
 • Gratis fietsherstelpunt inrichten langs bepaalde drukbezochte fietsroutes in Lommel.
 • Bedrijven promoten om bepaalde zaken te leasen (bv. fietsen: fiets voor 0-2 jaar, van 3-5 jaar, …).
 • De stad zou hergebruik meer moeten promoten en tips geven op welke manier dit kan.
 • Bedrijven stimuleren om duurzame producten te produceren.

28 februari 2014
door Stad Lommel - Rudi
3 reacties

Brainstorm jij mee over de toekomst van Lommel?

ideepuur_home

Op maandag 10 maart 2014 organiseert de stad een tweede editie van Idee Puur, een gezellige avond waar de stad samen met haar inwoners wil nadenken over Lommel. Zonder politieke inbreng of meningen. Gewone Lommelaren die hun gedacht zeggen.

De eerste editie van Idee Puur werd erg gesmaakt, door de deelnemers én het stadsbestuur. Een 65-tal enthousiaste inwoners dacht in kleine groepjes hardop en geanimeerd na over de toekomst van de stad. De brainstorm leverde heel wat frisse, vernieuwende en bruikbare ideeën op. Een aantal daarvan zijn ondertussen zelfs gerealiseerd. Denk aan het Winkelinformatienetwerk dat de politie met de handelaren opzette en de shuttledienst van de Lijn tussen het station en het stadscentrum.

Natuurlijk is het niet haalbaar om alle goede ideeën op korte termijn te realiseren. Soms omwille van budgettaire redenen. Soms zijn ze praktisch gewoon (nog)niet haalbaar. Maar door samen te brainstormen krijg je vaak een heel andere kijk op de dingen. En laat dat net de ideale kweekgrond zijn waar nieuwe ideeën kunnen rijpen.

Een stad op maat van de mensen begint bij de betrokkenheid van de inwoners met hun omgeving en wijk. Twijfel daarom niet en denk mee na over de toekomst van Lommel. Wat is er goed in onze stad, maar vooral, wat kan er beter? Welke richting moeten we uit? Op welke manier kunnen de stadsdiensten evolueren en verbeteren?

Praktisch
Idee Puur vindt plaats op maandag 10 maart 2014 in de cafetaria van WZC Kapittelhof, Kapittelhof 1 in Lommel. De avond start om 19 uur, het einde is voorzien omstreeks 22 uur. Deelnemen is gratis, inschrijven is verplicht via info@lommel.be of op het nummer 011 399 799.