Idee Puur

Buurtwerking

| 3 reacties

 • Meer lokale winkels per gehucht in het centrum (van het gehucht)
 • In de buurtcentra een beperking aan verkeer voorzien. Alleen voor fietsers of voetgangers toegankelijk maken.
 • Meer groene parkjes voorzien. Of collectief groene gebieden, een gemeenschappelijke tuin waar men eventueel kan tuinieren.
 • Het inrichten van kleine paadjes (richting het buurthuis) en het extra invoeren van zitbankjes.
 • Onder het motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ en om meer verdraagzaamheid, behulpzaamheid en vriendelijkheid te voorzien: meer samenkomsten in de buurt voorzien. Dit kan met het opstarten van buurtbarbecues, nieuwjaarsrecepties, petanquebanen, gemeenschappelijke plaatsen voorzien om te barbecuen, enz…
 • De huizen van het buren in de gaten houden als ze weg zijn.
 • Het invoeren van maandelijkse wijkblaadjes. Met algemeen nieuws, activiteiten, geboortes, sterfgevallen, zoekertjes, wist je dat, grapjes,…
 • Picknickweides voorzien.
 • Het oprichten van buurtcomités, waar bestaande verenigingen samenwerken, zodat er een kruisbestuiving aan communicatie ontstaat.
 • Grote gehuchten zoals Lutlommel indelen, zodat het meer uitnodigend wordt.
 • 1% gemeentebelastingen naar de buurten laten gaan, zodat er een budget voor buurtwerking komt.
 • Een aanspreekpunt maken in elke buurt. Hier kan men problemen melden, zoals blaffende honden, zonder dat de buurman kwaad te willen doen.
 • Meer sociale controle voorzien voor bijvoorbeeld sluikstorten en hondenpoep.
 • Jong en oud van elkaar laten leren via het samen aankopen van nuttige dingen, bijvoorbeeld een grasmachine.
 • Ideeënbussen voorzien in de wijken.
 • Beter zorg dragen voor elkaar: kennis delen, eenzame mensen bezoeken, samen klussen, …
 • Weggeefwinkels voor de armere mensen voorzien, waar men overschotten van groenten en fruit kan afhalen.
 • Allochtone buren beter laten integreren in de buurtwerking. Ze laten voelen dat ze deel uitmaken van de samenleving.
 • Zoveel mogelijk zorgen voor natuurlijke geluiden in de omgeving, zoals vogels en spelende kinderen. Geen auto’s en zware machines.
 • Een gemeenschappelijk zwembad in de buurt voorzien.
 • Ervoor zorgen dat bejaarden met een rolstoel of rollator op de stoep kunnen wandelen en niet op de weg, zoals in Heeserbergen.
 • In het straatbeeld hoge en gevaarlijke bomen vervangen door kleine bomen.

3 reacties

 1. Pingback : Creativiteit heerst op Idee Puur | Idee Puur

 2. Per buurt een volkstuin, plukboerderij voorzien. Het groen dat men aanplant moet eetbaar zijn : frambozenstruiken, appelboompjes, notenbomen. Wandelaars kunnen de vruchten dan oogsten tijdens hun wijkwandeling.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.